Hooggevoeligheid en mannelijkheid

Hooggevoeligheid of gevoeligheid in het algemeen wordt vaak eerder geassocieerd met vrouwen dan met mannen. Ook tijdens lezing, trainingen en bij onze volgers zien we een overgrote meerderheid aan vrouwen. Als je zo naar de statistieken kijkt zou je kunnen denken dat hooggevoeligheid iets is wat vooral voorkomt bij vrouwen.

Dit is echter niet waar. Wat de vraag oproept: waarom lijkt het dan toch een vrouwen onderwerp?

Onze maatschappij (en die van een groot deel van de westerse wereld) heeft een relatief duidelijke rolverdeling tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. Vrouwen hebben vaak meer ruimte om hun emoties toe te staan en zoeken daar ook eerder hulp voor.

In dit blog kijken we specifiek naar mannen of mannelijke energie. Vrouwen hebben zeker ook hun uitdagingen als het gaat om hooggevoeligheid, maar deze bewaren we voor een andere keer.

Hoe gaat het met mannen in het algemeen?

Gaat het zo goed met mannen dat ze minder uitdagingen hebben in het leven dan vrouwen? Dit lijkt niet zo te zijn, maar het kunnen wel andere uitdagingen zijn. Als we kijken naar de mentale gezondheid dan zien we bijvoorbeeld dat er meer mannen gediagnosticeerd worden met een mentale aandoening en we zien dat mannen vaker zelfmoord plegen in westerse landen (ongeveer dubbel zoveel). Allemaal aspecten die lijken aan te geven dat mannen wel de behoefte hebben om bij hun gevoel te komen maar dat dit te weinig gebeurt.

Dit is natuurlijk door te trekken naar de hooggevoelige mannen die vaak ook vast zitten in hun structuren. Ze verwachten van zichzelf dat ze passen bij het beeld van de ‘echte man’. Dit beeld past bij sommige mannen maar het lijkt minder goed te passen bij de hooggevoelige man. Juist de hooggevoelige man heeft vaak meer de behoefte om zijn gevoelens te uiten.

Het uiten van gevoelens, en daarmee kwetsbaar zijn, lijkt iets wat mannen onderling vermijden. Mannen kiezen er vaker dan vrouwen voor om hun gevoelens niet te uit maar ze te onderdrukken door drank, gamen, verslavingen of seks.

Dit klinkt misschien logisch, het standaard beeld van een mannengemeenschap biedt weinig ruimte om over gevoelens te praten.

Kwetsbaarheid bij mannen

Dit was ook mijn beeld als man zijnde, maar langzamerhand merkte ik dat de meeste mannen zich ook niet openstellen bij hun partner (vrouw). Uiteindelijk kwam ik uit bij een stuk van het onderzoek gedaan door Brené Brown. Dit specifieke gedeelte gaat over kwetsbaarheid, moed tonen en hierin de man/vrouw combinatie. Ze vertelt het verhaal van haar partner (man) die zich niet kwetsbaar opstelt omdat hij bang is dat zij dit niet aan kan. In zijn visie willen vrouwen helemaal niet dat mannen zich kwetsbaar opstellen. Ze beschrijft dat vrouwen in eerste instantie op zoek zijn naar een krachtige man, een man die voor een vrouw kan zorgen en een leider kan zijn. Juist deze eigenschappen zorgen ervoor dat mannen zich ook bij vrouwen lang niet altijd uiten. Zelfs als vrouwen zeggen dat dit gerust kan en dat dit positief is, dan blijkt het gedrag soms nog anders te zijn.

De vraag die dus overblijft is: 'Wat voor cultuur creëren we voor mannen? Mannen worden voor een groot deel opgevoed door vrouwen terwijl de mannelijke voorbeeldrol steeds belangrijker lijkt te worden. Jonge mannen hebben een voorbeeld nodig van andere mannen die wel hun emoties durven te uiten en de echte gesprekken aan durven te gaan.

Terug naar hooggevoeligheid, hooggevoelige mannen hebben het in de eerste plaats nodig om zichzelf te accepteren. Er moet zelfvertrouwen opgebouwd worden om keuzes te maken die passen bij wie hij wil zijn.

Het lastige aan zelfvertrouwen is dat zelfvertrouwen niet een doel is, zelfvertrouwen is iets wat groeit doordat je positieve ervaringen op doet. Zelfvertrouwen is een training. Je wilt je dus focussen op richting en competentie.

Richting

Als mens (en man in het bijzonder) is het belangrijk dat jij helder hebt wat jouw richting is: wat is echt belangrijk voor jou? Direct daarbij hoort ook de vraag 'Wat mag ik loslaten?', 'Wat is niet belangrijk?'. De richting vertelt jou wat belangrijk is voor jou, dus alles wat niet belangrijk is dat hoeft jouw zelfvertrouwen niet te laten dalen.

Deze richting kies jij, die mag moeilijk zijn misschien, die moet zelfs moeilijk zijn misschien. Want als dit niet zo is dan kan je competentie niet groeien en draag je weinig bij.

Competentie

Je zelfvertrouwen groeit als je dingen bijdraagt aan de wereld en je op een goede manier jezelf en anderen kunt helpen. Je moet competent worden in de dingen die voor jou belangrijk zijn. Zelfvertrouwen opbouwen terwijl je zelf ook vindt dat je niks bijdraagt is bijna onmogelijk.

Dus zoek een richting in je leven en ontwikkel je die kant op, je zelfvertrouwen groeit dan. Leef dan vanuit dat zelfvertrouwen het leven wat past bij jou, ongeacht de mening van andere mannen of vrouwen.

Ik besef mij bij het schrijven van dit blog dat hier nog heel veel over te vertellen valt, dus mocht je vragen of mocht je in gesprek willen gaan laat dan gerust je gegevens achter.

De gratis online training over hooggevoeligheid

  • In deze training leer je meer over hooggevoeligheid, jezelf en hoe je hier goed mee om kunt gaan.

  • Doe nu mee en doorloop deze training in je eigen tijd en wanneer het jou uitkomt.

  •   De gratis training Hooggevoeligheid

Eigenaar

Lennart Schut

Lennart is de mede-eigenaar van Victorr. Victorr geeft lezingen en trainingen over hooggevoeligheid en persoonlijk leiderschap. Wij willen jou motiveren en inspireren, zowel online als offline.