privacy

Victorr

Victorr is een aanbieder van programma’s op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Voor deze programma’s gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Iedere deelnemer die een programma van Victorr volgt, stemt in met deze bepalingen.

evenementen

Van al onze evenementen staat op onze website omschreven wat een deelnemer van het evenement kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname

Verhindering bij een event

Mocht u verhinderd zijn om bij een event aanwezig te zijn dan kan dit niet geannuleerd worden. Als u 48 uur voor de start van het event aan ons door geeft dat u niet kunt dan kunt u uw plek gebruiken voor een ander event. Mocht u zelf niet kunnen en wilt u iemand anders hiervoor laten komen dan mag dat ook. Graag ook dit 48 uur van tevoren doorgeven. Ook heeft Victorr geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook - niet heeft bijgewoond.

Materiaal

Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Victorr hiervoor toestemming heeft gegeven.

Beelden van bijeenkomsten

Victorr kan tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Victorr heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is Victorr verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door een mail te sturen naar info@victorr.nl

Als een deelnemer zich aanmeldt voor een programma, vraagt Victorr om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het programma. Soms is een naam en e-mailadres voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen toe te sturen of voor de factuur.

Door fiscale regelgeving is Victorr verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Iedere (ex)deelnemer heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Victorr hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex)deelnemer heeft het recht om een klacht over Victorr met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy beleid

De website

Wij willen jou graag een mooie website vol inspiratie aanbieden die aan jouw verwachtingen voldoet. Om dit waar te kunnen maken, gebruiken wij websiteanalyse-tools, social plug-ins en advertentieplatforms.

Onze website gebruikt Google Analytics en soortgelijke websiteanalyse-tools. Deze programma’s registreren jouw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren.

Net zoals bijna alle websites die je bezoekt, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken functionele cookies om onze website beter te laten werken, analytische cookies zorgen voor een beter gebruiksgemak en tracking cookies laten ons zien wat onze websitebezoekers op onze website doen. Met deze gegevens kunnen ook advertenties worden aangeboden. Om onze website te bezoeken, vragen wij jou akkoord te gaan met deze cookies, want dit zijn wij verplicht. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt ook een browser-plugin zoals Privacy Badger installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren.

Onze website gebruikt de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina's je op onze website bezoekt. De Facebook Pixel zorgt ervoor dat jij op Facebook relevante content van Victorr te zien krijgt en dat onze advertenties beter op jouw behoeftes worden afgestemd. Op die manier kunnen wij jou online beter bedienen. Je kunt via verschillende sociale media onze artikelen delen via de zogenaamde 'social plug-ins'. Dat zijn die mooie knoppen van Facebook en Instagram. Op het gebruik van deze social media zijn hun algemene voorwaarden en hun privacybeleid van toepassing.

De e-mails

We zullen je alleen mailen wanneer jij zelf een formulier van ons hebt ingevuld. Hierbij vragen wij altijd alleen de noodzakelijke gegevens. Voordat wij jou iets kunnen toesturen, vragen wij jouw naam en e-mailadres. Jouw naam gebruiken wij om de mail te personaliseren, het e-mailadres is noodzakelijk voor de toezending van de mail. Zonder deze gegevens kunnen wij jou niet e-mailen

Wanneer je je inschrijft voor een van onze nieuwsbrieflijsten ontvang je regelmatig e-mails met informatie over Victorr en persoonlijke ontwikkeling

Wanneer je je inschrijft voor een van onze cursussen dan kunnen we je e-mailen met informatie omtrent de cursus. We sturen je géén berichten die niet gerelateerd zijn aan het door jou ingeschreven cursus of product. Wil je later ook andere content ontvangen, dan kun je hier zelf toestemming voor geven door je hiervoor aan te melden via de site.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in de gegevens die wij van jou hebben. Ook kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou daarnaast het recht om een klacht over Victorr in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je het niet eens bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens (zijn) om(ge)gaan.